Budova firmy STINEX akciová společnost Zlín stojí na pozemku parc. č. 6805 (výměra 933 m2) v centru města Zlína v ulici Kvítková č.p. 4703. Byla postavena v roce 1979 firmou Pozemní stavby jako administrativní budova pro závod Stavomontáže. V přízemí byla prodejna a pneuservis firmy Barum. V roce 1990 byla tato nemovitost převedena na nově vzniklý státní podnik Stavomontáže. V rámci privatizace národního majetku se budova stala v roce 1992 majetkem akciové společnosti Stavomontáže. Na základě kupní smlouvy z roku 1995 se novým majitelem budovy stala firma STINEX akciová společnost ve Zlíně.

V roce 1997 byly provedeny rekonstrukční práce v přízemí. Vznikly nové prodejní plochy a  recepce uprostřed stavby s napojením na výtah. Postranní požární schodiště v severovýchodní části budovy přestalo být používáno. V následujících letech firma STINEX provedla stavební úpravy příček, podlahových krytin a osvětlení ve všech nadzemních etážích.

Budova na ulici Kvítková 4703 obsahuje jedno podzemní a šest nadzemních etáží. Celková užitná plocha činí 4.945 m2, obestavěný prostor představuje 18.501 m3. Osazení do terénu je v hloubce 4,50 metru. Zdivo sklepa je z monolitického betonu, strop tvoří monolitická železobetonová deska. Nosná část stavby je tvořena skeletovou rámovou konstrukcí o rozponu 6 metrů, plášť je vyzděn z cihel o šířce 29 cm, stropní konstrukce jsou z  železobetonových panelů PZD. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové, což umožňuje upravovat půdorys pronajímaných nebytových prostor podle individuálních požadavků jednotlivých zákazníků.

Mezi významné firmy, které působí v naší budově, patří O2 Telefónica Czech Republic, a. s., Česká pojišťovna, a. s., Synot Real Estate, a. s., Gaston spol. s r. o., JMS Stavební, s. r. o., Oriflame Czech Republic, spol. s r. o., METRO – cafe & cocktail bar a řada dalších menších a větších firem.

Majitel budovy firma STINEX akciová společnost Zlín, Kvítková 4703, PSČ 760 01, IČ 215953 byla založena dne 6. února 1991. Je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 306. Společnost je z finančního hlediska zdravá a má  vysokou kredibilitu. Podíl vlastního kapitálu na celkových zdrojích je 91%, závazky tvoří 9% a jsou ve lhůtě spláceny. Budova není a nebyla použita jako zástava. Firmě nehrozí konkurz, nájemci mají ze strany pronajímatele záruku serióznosti a stability.

© Stinex akciová společnost Zlín 2008 | foto © Standa Navrátil | webdesign SKILL production | All rights reserved

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!